سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰   |   Tue June 22, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
         صفحه اصلی   |
     پربازدیدترین ها
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 37
مجله بهداشت و سلامت - سال ششم- شماره 36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 2
ورزش و سرگرمی - سال هفتم- شماره36
معلومات عمومي - سال هفتم - شماره 2
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 39
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 1
معلومات عمومی - سال هفتم- شماره 1
مجله فناوری اطلاعات - سال هفتم- شماره 32
مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 3
     مدیریت شهری
مديريت شهري -  شماره 11
مدیریت شهری -  شماره 10
مديريت شهري -  شماره 9
مدیریت شهری -  شماره 8
مديريت شهري -  شماره 7
مدیریت شهری -  شماره 6
مدیریت شهری -  شماره 5
مدیریت شهری -  سال هشتم-شماره 4
مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 3
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 2
  بیشتر ...
     فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات -  شماره 34
فناوري اطلاعات -  شماره 33
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 32
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 31
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 30
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 29
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 28
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 27
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 26
مجله فناوری اطلاعات -  سال چهارم- شماره 25
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٢/٠٣/٠١ تعداد بازدیـد : ١٣٧٢ نسخه چاپی
 
 تجارت و اقتصاد
 سال هفتم- شماره ٣١
 
 
 
مجله تجارت و اقتصاد

 

عناوين

 

:: معرفي اجمالي بيمه نامه جامع عمر

:: انواع بورس

:: اصول نوآوري

 

معرفي اجمالي بيمه نامه جامع عمر

بيمه مرکزي ايران درسال ١٣٨٧ طرح " بيمه نامه جامع عمر" را جهت اجرا به شرکت هاي بيمه ابلاغ نمود. درحال حاضر اين بيمه نامه از طرف اکثر شرکت هاي بيمه داخلي به متقاضيان درسرتاسر کشور عرضه مي گردد . از آنجاييکه براي بعضي ازخريداران و حتي فروشندگان ابهاماتي در باره اين بيمه نامه و شرايط آن وجود دارد ، اين مقاله به معرفي وتبيين بيمه نامه عمر جامع پرداخته است و ويژگي آن را تشريح نموده است

 

مقدمه

بيمه هاي زندگي يكي از مهمترين و تخصصي ترين رشته هاي بيمه اي است . تامين آسايش و رفاه خانواده ، تامين نيازهاي مالي مواردي همچون: تهيه جهيزيه دختران،تحصيل فرزندان ، ازدواج ، خريد مسکن ، شروع يک فعاليت جديد اقتصادي و نيز ايجاد يک پشتوانه مالي مناسب جهت مقابله با دشواريها ي مختلف ، از کارکرد هاي مهم بيمه هاي زندگي است . در پناه چتر بيمه هاي زندگي علاوه بر ايجاد اندوخته هاي مناسب جهت اهداف مذکور و برخورداري از پوشش هاي فراگير بيمه اي براي بيمه گذاران محترم ، سرمايه هاي تشكيل شده از محل حق بيمه هاي آن ، موجب شكوفايي و توسعه اقتصاد مي گردد.

در سالهاي اخير بدليل افزايش گسترده تقاضاي بيمه زندگي از يک سو و مشکلات بيمه نامه هاي عمر و پس انداز سنتي در کشور از سوي ديگر، نوع جديدي از بيمه هاي عمر و پس انداز بر اساس جديدترين بيمه نامه عمر و پس انداز رايج در جهان ، توسط شرکت هاي بيمه کشور به بازار عرضه شده است. كه تحت عناوين متفاوتي ازجمله : "بيمه جامع عمر ارمغان زندگي "، "بيمه عمر جامع "، "بيمه جامع عمر و پس انداز"، "بيمه عمر وتشکيل سرمايه" ، " بيمه زندگي و سرمايه گذاري " ، "بيمه عمر و سرمايه گذاري ، " بيمه عمر و تامين اتيه" و... توسط شركتهاي بيمه ارائه مي گردد. بيمه نامه جامع عمر از انواع بيمه نامه هاي پس اندازي است كه هدف از طراحي آن علاوه بر ويژگي هاي منحصربفرد سرمايه گذاري ، ارتقا و تکثربخشيدن به پوشش هاي بيمه اي در بيمه هاي زندگي است.

تعاريف و اصطلاحات:

از آنجاييکه ممکن است بعضي از واژگان بيمه اي که در اين مقاله استفاده شده است ، براي خوانندگان محترم نامانوس باشد و يا درک متفاوتي از آن داشته باشند لذا بمنظور تعريف واحد و درک مشترک از واژگان مذکور ، بطور اجمال تعريف شده اند.

١) بيمه گر: يک شرکت بيمه است كه در مقابل دريافت حق بيمه ، پرداخت سرمايه بيمه و اندوخته را در صورت فوت يا حيات بيمه شده تعهد مي نمايد.

٢)بيمه گذار: شخص حقيقي و يا حقوقي است كه تقاضاي بيمه و يا پيشنهاد بيمه را تنظيم و امضاء و تسليم بيمه گر و يا نماينده مي كند و پرداخت حق بيمه را به عهده مي گيرد.

٣) بيمه شده : شخصي است كه زندگي و يا فوت او ، موضوع بيمه قرار مي گيرد .

۴) ذينفع : شخص يا اشخاصي است كه به عنوان استفاده كننده از سرمايه بيمه توسط بيمه گذار در زمان حيات و در موقع انعقاد قرارداد تعيين مي شوند .

۵) حق بيمه : حق بيمه مبلغي است كه بيمه گذار در قبال اجراي تعهدات بيمه گر مي پردازد.

۶) بازخريد : راهي است براي پايان دادن به قرارداد بيمه عمر قبل از موعد سررسيد بيمه نامه.

٧) مشارکت در منافع : درصدي از سود منافع حاصل ازسرمايه گذاري هاي بيمه هاي زندگي است كه شرکت هاي بيمه علاوه بر اندوخته تعهد شده ، به بيمه گذاران خود پرداخت مي کنند .

٨) بيمه مستمري : مبلغي است که بطور اقساط مساوي در صورت حيات بيمه شده در انقضاء مدت تعيين شده براي مدت معيني و يا مادام العمر به بيمه شده پرداخت مي گردد .

٩) سرمايه بيمه: مبلغي است که در صورت فوت بيمه شده به استفاده کننده پرداخت مي شود.

١٠) اندوخته بيمه: مبلغ پس اندازي بيمه گذاراست که طبق جدول ضميمه بيمه نامه ، ازپايان سال اول بيمه نامه تشکيل و درصورت تقاضاي بيمه گذار قابل پرداخت مي باشد.

١١) بيماري هاي سخت (امراض خاص): عبارت است از ابتلا بيمه شده به بيماريهاي سكته قلبي، سكته مغزي، سرطان ، پيوند اعضاء‌ و جراحي عروق كرونري.

١٢) نقص عضو : عبارت است از قطع ، تغيير شکل و از دست دادن توانايي يکي از اعضاي بدن بيمه شده

١٣) حادثه: وقوع يک واقعه ناگهاني و ناشي از يک عامل خارجي که منجر به فوت ويا نقص عضو گردد.

١۴) معافيت از پرداخت حق بيمه: وضيعتي که بيمه گذار بدليل شرايط جسمي بيمه شده ، از ادامه پرداخت حق بيمه معاف مي گردد.

الف : مزاياي کلي بيمه عمر جامع

١- پوشش هاي انعطاف پذير:

با بيمه نامه عمر جامع علاوه بر پوشش هاي متنوع بيمه اي براي بيمه شده ، بيمه گذار مي تواند متناسب با شرايط ، نياز ، تورم و قدرت خريدخود ، ميزان سرمايه انواع پوشش هاي بيمه اي خود و همچنين اندوخته بيمه نامه را افزايش و يا کاهش دهد و آنرا متعادل سازد.

٢- حق بيمه هاي انعطاف پذير:

در بيمه جامع عمر بيمه گذار مي تواند نحوه پرداخت حق بيمه را بشرح زير انتخاب و شرايط آنرا در طول مدت بيمه تغيير دهد.

- پرداخت ثابت

- پرداخت افزايشي (صعودي)

- پرداخت يکجا در شروع بيمه

- پرداخت ثابت + پرداخت يکجا در طول مدت بيمه

- پرداخت افزايشي + پرداخت يکجا در طول مدت بيمه

- عدم پرداخت موقت وحفظ پوشش هاي بيمه اي

در پرداخت حق بيمه بصورت ثابت و افزايشي بيمه گذار مي تواند علاوه بر پرداخت سالانه ، حق بيمه خود را بصورت ماهانه ، سه ماهه و شش ماهه نيز پرداخت نمايد.

٣- طراحي انعطاف پذير:

نحوه انتخاب سرمايه بيمه در بيمه جامع عمر ، امکان افزايش و کاهش آن در مقايسه با بخش پس اندازي و امکان ايجاد توازن وتعادل بين دو بخش (بخش سرمايه گذاري و بخش پوشش هاي بيمه اي ) در طول مدت بيمه ، از مزيت هاي اين بيمه نامه است.

۴- پوشش هاي جامع بيمه اي:

بيمه نامه جامع عمر ، همانگونه که از نامش پيداست ، جامع پوشش هاي متنوع بيمه اي است که در بيمه نامه هاي سنتي قابل ارائه نبوده است. وهمچنين ساختار بيمه نامه بگونه اي است که امکان اضافه نمودن پوشش هاي بيمه اي که در آينده نيز ممکن است ارائه شود ، وجود دارد.

ب: مزاياي سرمايه گذاري:

تشکيل اندوخته اي قابل توجه در انقضاي مدت بيمه نامه ويا زمان مورد نظر .

تضمين سود سرمايه گذاري در بلند مدت فراتر از بانک ها و ساير موسسات پولي و اعتباري:

شرکت هاي بيمه طبق مقررات جاري نرخ بهره فني بيمه هاي عمر و پس انداز را تا ده سال ١۵ درصد و ده سال به بالا را ده درصد منظور مي کنند ، در حاليکه حداکثر مدت تضمين شده سود بلند مدت بانکها ۵ سال محاسبه مي گردد.

پرداخت وام از محل اندوخته به بيمه شده بعد از ٢ سال:

پس از گذشت ٢ سال از شروع بيمه نامه ، بيمه گذار مي تواند جهت رفع مشکلات مالي از محل بيمه نامه خود بدون رعايت تشريفات خاصي ، وام دريافت کند و شرايط بيمه نامه خود را نيز طبق روال جاري حفظ نمايد.

امكان برداشت از اندوخته تعيين شده :

پس از گذشت ٣ سال از شروع بيمه کذار مي تواند بخشي از اندوخته خود را براي رفع مشکلات مالي احتمالي و يا سرمايه گذاري در جاي ديگر و با بازده بهتر برداشت نمايد.

پرداخت سود مشاركت در منافع:

شرکت هاي بيمه بموجب آيين نامه هاي موجود مکلفند علاوه بر اندوخته پايان مدت ، چنانچه از محل سرمايه گذاري هاي اندوخته بيمه نامه ها سود بيشتري حاصل نمايند ، بيمه گذاران خود را در سود مذکور بميزان ٩٠ درصد آن شريک کنند و هنگام پرداخت اندوخته پايان دوره مبلغ سود مذکور را نيز بهمراه آن بپردازند.

ج: مزايا و پوشش هاي بيمه اي

دربيمه نامه جامع عمر در صورت وقوع هريک از خطرات تحت پوشش ، بيمه گر تعهدات مشروح زير را بعمل خواهد آورد.

١- بيمه خطر فوت = پرداخت سرمايه بيمه خطر فوت به استفاده كنندگان در صورت فوت بيمه شده بصورت يكجا يا بصورت مستمري (علاوه براندوخته بيمه نامه).

٢- بيمه امراض خاص = پرداخت هزينه هاي درمان بيماريهاي خاص شامل : سكته قلبي، سكته مغزي، سرطان ، پيوند اعضاء‌ و جراحي عروق كرونري.

٣- بيمه حوادث = پرداخت سرمايه بيمه فوت ناشي از حادثه بيمه شده از يک تا چهار برابر سرمايه بيمه عمر (علاوه بر اندوخته و سرمايه خطر فوت ).

۴- بيمه معافيت = معافيت از ادامه پرداخت حق بيمه درصورت از كارافتادگي كامل و دائم ناشي از حادثه و نيز بيماري .

۵- بيمه نقص عضو = پرداخت سرمايه بيمه تعيين شده درصورت نقص عضو وازكارافتادگي كامل و دائم ناشي از حادثه .

علاوه بر آن امكان حفظ پوشش هاي بيمه اي درصورت عدم ادامه پرداخت حق بيمه (از محل اندوخته) نيز وجود دارد.

د- ساير مزايا ي بيمه جامع عمر

بهره مندي از معافيت هاي مالياتي بشرح زير:

١- معاف بودن سرمايه بيمه عمر از ماليات بردرآمد: سرمايه قابل پرداخت شركت هاي بيمه به بيمه شدگان بيمه هاي عمر به موجب ماده ١٣۶ قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زير از ماليات معاف است .

ماده ١٣۶ : وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده عايد مي شود از پرداخت ماليات معاف است .

٢- حق بيمه هاي پرداختي بيمه شدگان بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات بيمه شدگان طبق ماده ١٣٧ قانون مالياتهاي مستقيم كسر مي گردد .

ماده ١٣٧ : هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و يا اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يكسال مالياتي...همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر از درآمد مشمول مودي كسر مي گردد .

٣- حق بيمه عمر كاركنان موسسات و سازمانها بعنوان هزينه هاي قابل قبول در تعيين ماليات بردرآمد آنان قابل قبول مي باشد .

ماده ١۴٨ : هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق (هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات طبق ماده ١۴٧ )

بند ج : هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث كاركنان .

۴- تعلق نگرفتن ماليات بر ارث به سرمايه بيمه عمر طبق ماده ٢۴ قانون مالياتهاي مستقيم.

ماده ٢۴ : اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است .

١- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و بيمه هاي اجتماعي و نيزوجوه پرداختي توسط بيمه يا بيمه گذار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر ، خسارت فوت و همچنين ديه و يا مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا بطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .

امكان پرداخت حق بيمه به روش هاي دلخواه (يكجا ، ساليانه و اقساط : ششماهه، سه ماهه و ماهانه.)

انتخاب سرمايه بيمه نامه طبق نظر بيمه گذار.

امكان افزايش سرمايه بيمه براي جبران اثرات تورم و كاهش قدرت خريد بيمه.

امکان دريافت اندوخته به صورت يكجا و امکان تبديل اندوخته بيمه نامه به بيمه نامه مستمري .

همچنين سرمايه بيمه عمر از طرف طلب كاران قابل توقيف نيست .

مدت بيمه نامه :

مدت بيمه نامه عمر جامع معمولا از ۵ تا ٢٠ سال در نظر گرفته مي شود.البته امکان اينکه بيمه گذار زودتر از ۵ سال نيز به بيمه نامه خاتمه دهد وجود دارد ليکن بابت بخش سرمايه گذاري بيمه نامه منفعتي عايد او نخواهد شد. با توجه ويژگي خاص اين بيمه نامه ، مدت بيمه نامه در حق بيمه پرداختي بيمه گذار تاثيري نخواهد داشت واز اين لحاظ تفاوتي بين بيمه نامه ١۵ و ٢٠ سال وبالاتر در مبلغ اندوخته قابل دريافت در سالهاي کمتر از ١۵ و٢٠ سال وجود نخواهد داشت ، بهمين دليل وبدلايل زير توصيه مي شود بيمه گذاران محترم بيمه نامه خود را طولاني مدت انتخاب نمايد.

١-اگر بيمه گذار بيمه نامه ۵ ساله خريداري نمايد و بعد از ۵ سال بخواهد آنرا ادامه دهد بايد آزمايشات پزشکي احتمالي مورد نياز بيمه گر را انجام دهد.

٢-در صورت تغيير نرخ و شرايط بيمه گر، نرخ و شرايط بيمه نامه جديد نيز طبق شرايط روز منظور خواهد شد.

سرمايه بيمه :

سرمايه بيمه : در بيمه عمر جامع علاوه بر پرداخت اندوخته ، در صورت وقوع خطرات تحت پوشش ،سرمايه بيمه زندگي و پوشش هاي تکميلي بشرح زير پرداخت مي گردد.

١- سرمايه بيمه زندگي: سرمايه مذکور با انتخاب بيمه شده از ١٠ تا ٣٠ برابر حق بيمه سالانه پرداختي بيمه گذار متغير و حداکثر ،يک ميليارد ريال است.

٢- سرمايه فوت ناشي از حادثه: سرمايه مذکور از يک تا ۴ برابر بيمه خطر بيمه زندگي خواهد بود.

٣- سرمايه بيمه بيماري هاي سخت : حداکثر سرمايه ويا مبلغ قابل پرداخت در اين پوشش ٣٠ درصد سرمايه بيمه زندگي (بند ١ )مي باشد.

۴- سرمايه بيمه نقص عضو : حداکثر سرمايه اين بيمه نيز تا سقف ۵٠ درصد بيمه زندگي( بند ١ )است.

سن بيمه شده :

در بيمه عمر جامع همه افراد از بدو تولد تا سن ٧٠ سالگي مي توانند تحت پوشش بيمه نامه قرارگيرند ، اما بدليل تنوع پوشش هاي بيمه اي محدويت هاي سني خاصي دربعضي از پوشش ها لحاظ مي گردد . بعنوان نمونه پوشش بيماريهاي سخت حداکثر تا سن ۶٠ سالگي قابل استفاده مي باشد.

روش هاي پرداخت حق بيمه :

روش محاسبه پرداخت حق بيمه در بيمه هاي زندگي در ايران در حال حاضر به دو روش اصلي و فرعي بشرح زير انجام مي شود:

١-پرداخت يکجا در ابتدا : در اين روش بيمه گذار کل حق بيمه خود را يکجا پرداخت مي کند و از تخفيف هاي ويژه اي نيز برخوردار مي شود.

٢-روش پرداخت سالانه :در اين روش پرداخت بيمه گذار حق بيمه هرسال خود را در ابتداي سال پرداخت مي کند.همچنين بيمه گذارمي تواند حق بيمه سالانه خود را بصورت ماهانه، سه ماهه، و شش ماهه نيز پرداخت نمايد .بديهي است در صورت انتخاب روشهاي پرداخت مذکور بيمه گذار بايد بابت تقسيط حق بيمه نيز مبلغي را، اضافه بر حق بيمه، پرداخت نمايد.

علاوه بر اين ، در روش پرداخت سالانه ، مي توان حق بيمه را بصورت ثابت و يا افزايشي نيز پرداخت نمود. در بيمه نامه عمر جامع امکان بهره مندي از دو روش فوق (سالانه و يکجا ) نيز وجود دارد.

تعديل بيمه نامه :

با توجه به ماهيت بيمه جامع عمر و دارا بودن امکان انعطاف در شرايط آن ، بيمه گذار مي تواند حق بيمه و سرمايه بيمه زندگي و اندوخته خود را در طول مدت بيمه با توجه به شرايط زندگي و نياز خود ويا نرخ تورم تغيير دهد. بيمه گذار مي تواند يک بيمه نامه با شرايط زير خريداري کند و هر زمان که خواست حق بيمه و يا سرمايه آن يا هر دو را را افزايش کاهش و يا تغيير دهد.

- بيمه نامه با حق بيمه و سرمايه ثابت

- بيمه نامه با حق بيمه افزايشي و سرمايه ثابت

- بيمه نامه با حق بيمه افزايشي و سرمايه افزايشي

- بيمه نامه با حق بيمه ثابت و سرمايه افزايشي

بازخريد بيمه نامه:

بيمه نامه هاي زندگي بويژه بيمه نامه جامع عمر طولاني مدت هستند و معمولا از ۵ تا ٢٠ ساله صادر مي شوند ، بنابراين چنانچه بيمه گذار ، بهر دليل ، بخواهد به بيمه نامه خود خاتمه دهد ، در اين صورت بيمه گر حق بيمه هاي پوشش هاي سنوات گذشته و هزينه هاي اداري مصروف را از حق بيمه هاي پرداختي بيمه گذار کسر و مابه التفاوت با احتساب سود مربوط طبق جدول ضميمه بيمه نامه به بيمه گذار عودت مي نمايد.

نتيجه :

انتظار نيست که يک باره همه مردم عزيز کشورمان صاحب بيمه نامه زندگي شوند و نيز انتظار نيست که با خريد بيمه نامه زندگي همه مشکلات آنان و اقتصاد کشور مرتفع گردد . اما با توجه به ويژگي هاي بيمه جامع عمر ، بعنوان جديدترين دستاورد بيمه اي کشور و جامع ترين بيمه نامه زندگي و منطبق و منعطف با نيازها و انتخاب بيمه گذاران عزيز و همچنين با توجه به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و فرصت هاي ايجاد شده بدنبال اجراي اين قانون ، اميد است که هموطنان عزيز با بهره گيري از مزاياي اين بيمه نامه و با سازماندهي بهينه از منابع در آمدي خود از جمله يارانه ها ، ضمن تامين آتيه اي روشن براي خود ، آرامش و آسايش را به خانواده هديه نمايند .

(نويسنده: عباس رنجبر کلهرودي)

 

 

انواع بورس

طور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند:

١-بورس كالا:

بازار منظمي است كه در آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.

٢-بورس اسعار:

در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.

٣-بورس اوراق بهادار:

در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.

روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهادار

به سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند:

١-روش آزاد

از ويژگيهاي اين روش اين است كه افراد درتشكيل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خريد وفروش را تنظيم نمايندودولت نيزدركارآنان مداخله نمي كند.اين روش درصورتي كه تشكيل دهندگان بورس از اخلاق قوي برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نيرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باينكه اين روش در انگلستان پياده شده است،آنرا طريقه انگليسي تشكيل تالارهاي بورس نيز مي نامند. در بورس انگلستان كه پايگاه آن در لندن مي باشد، افرادي كه قصد عضويت دارند براحتي نمي توانند وارد تشكيلات بورس لندن شوندمگر اينكه مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرند. به همين دليل بورس لندن در رعايت امانت درمعاملات و پايداري در اصول خود مشهور است.

٢-روش دولتي

از ويژگيهاي اين بورس اين است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمايندگاني كه به منظور نظارت تعيين مي كند قرار مي گيرد (مانند بورس آلمان ).نمايندگان دولتي مراقب عمليات بورس بوده و در تعيين قيمت مداخله مي كنند.كما اينكه شروطي را براي انجام معاملات بورس تعيين مي كنند كه متعاملين موظف به رعايت آنها مي باشند.

با توجه به اينكه اين طريقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره اي معروف است.ايراد اين روش اين است كه بدليل مداخله دولت در وضع برخي قيود و شروط گاهي موجب اشكالاتي درامرمعاملات بورس مي گردد.

٣-روش مختلط

از خصوصيات اين طريقه اين است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعيين مي نمايد،لكن افراد در مبادرت به عمليات خريد وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگيري از تباني و تقلب و خدعه در امر بورس مي باشدو بگونه اي است كه در حركت معاملات بورس وقفه يا مانعي ايجاد نمي كند. بنظر مي رسد اين روش برتر ازدوروش ديگر است.

 

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده ٢قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه١٣۴۵تشكيلات و ارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.لكن با توجه به ماده ٨قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده ٢اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بوده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.

مركز اين سازمان نيز در تهران است. اهم وظايف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده ١٠ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار و ماده ۴ اساسنامه سازمان مذكورعبارتند از:

-اداره امور بورس

- ايجاد تسهيلات جهت خريد و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار

- اعلام نرخهاي اوراق بهاداردر بورس تهران

- مراقبت در حسن جريان امور و روابط بين كارگزاران و مشتريان

- تنظيم روابط كارگزاران با يكديگر و تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان

- نظارت برميزان حق العمل دريافتي كارگزاران از مشتريان در ازاي خدماتي كه براي آنان انجام مي دهند و توصيه هاي لازم نسبت به روش هاي ارزيابي و محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

- همانگونه كه ملاحظه مي شود در كشور ايران روش دولتي بورس مورد پذيرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شركتهاي سهامي ، اوراق قابل معامله اي هستند كه هر يك از آنها نماينده تعدادي سهام است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد(ماده ٢۴لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب٢۴/١٢/٢۴٧).اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و حاوي نكات ذيل باشد.

١-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها

٢-مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

٣-تعيين نوع سهام

۴-مبلغ اسمي مهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد

۵-تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است

ب)اوراق قرضه ، نيز اوراق قابل معامله اي هستند كه هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد. البته براي اوراق قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

اوراق قرضه داراي انواع مختلفي همچون اوراق قرضه معمولي (debenture )يا اوراق قرضه رهني(mortgage )و يا اوراق قرضه درآمدي(income bonds )مي باشد.

ج)اسناد خزانه ، اوراق بهادار بي نام و كوتاه مدتي هستند كه براي تامين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابند. اين اوراق در هنگام فروش به مبلغي پايين تر از مبلغ اسمي خود بفروش مي رسند كه دارنده در سر رسيد همان مبلغ اسمي را دريافت مي كند.

د)اوراق مشاركت، كه اوراق بهادار با نام و بي نام مي باشند بمنظور مشاركت عمومي مردم را در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت و طرحهاي سودآور توليدي وخدماتي دولت وشركتهاي دولتي و شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور و همچنين شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي توليدي صادر مي شود.

پذيريش اوراق بهادار در بورس

بمنظور پذيرش اوراق بهادار در بورس و قيد آن در جدول قيمتهاي رسمي اين اوراق بايد حائز شرايط معيني كه سازمان كارگزاران بورس تعيين مي نمايند باشند. مثلا براي پذيرش سهام شركت ها در بورس تهران مي بايستي شركت صادر كننده سهم در ايران به ثبت رسيده و داراي تابعيت ايراني باشد و در زمره شركت هاي سهامي عام باشد كه سرمايه پرداخت شده آن از يكصد ميليون كمتر نباشد. و نيز تعداد سهامداران آن از يكصد شخص اعم از حقيقي و حقوقي كمتر نباشد (به استثناي شركتهايي كه بيش از ۵٠ درصد سهام آنها متعلق به دولت ، شركتها و موسسات دولتي و بانكها مي باشد).

 

 

اصول نوآوري


تمامي پزشكان تاكنون بارها شاهد بهبود معجزه آساي بيماران خود بوده اند. همه پزشكان اين نوع بهبود ها را غير علمي مي دانند و تا كنون اين موارد را روي كاغذ نياورده اندتا به دانشجويان پزشكي تدريس شود. همانطور كه در فصول قبل مثال هاي بسياري را ذكر كرديم، نوآوري هيچ گاه به گونه اي سيستماتيك، هدفمند وسازمان يافته شكل نمي گيرد. بيشتر نوآوران، پديده هاي خود را در اثر شانس و جرقه يكباره شانس و هوششان ارائه نموده اند و نه با پشتكار و زحمت زياد اما بسياري از نوآوري ها قابل تدريس و يادگيري نيست چرا كه راه وروش مناسبي وجود ندارد كه به افراد ياد بدهيم چگونه باهوش و ذكاوتمند باشند .

بزگترين فرد هوشمند جهان "لئو ناردو داوينچي" است. در هر صفحه از يادداشتهاي او مي توان انبوهي از انديشه ساخت چرخبال (هليكوپتر) و زيردريايي را مشاهده كرد او مي توانست با تكنو لوژي قرن شانزدهم اين انديشه ها را به نوآوري تبديل كند. "جيمز وات" (مخترع موتور بخار از ديدگاه دانش آموزان) و "توماس نيوكامِن" (مخترع موتور بخار از ديدگاه تاريخ دانان تكنولوژي) هر دو از نوآوران سيستماتيك و هدفمند بوده اند، اما " رابرت بوي " شيمي دان انگليسي _ ايرلندي، يك شبه موتور احتراقي را اختراع نمود .نوآوري هدفمند كه در نتيجه تحليل، سخت كوشي و كار سيستمي حاصل مي شود را مي توان به عنوان تجربيات نوآوري مطرح نمود ودر مورد آنها بحث كرد. تقريباٌ ?? در صد نوآوري هاي كارآمد و اثر بخش بر همين اساس صورت مي گيرد. اما اصول نوآوري چيست؟ قطعانوآوران استثنايي نيز در صورت پيروي از اين اصول مي توانند اثر بخش باشند اين اصول شامل دو دسته مي با شند . تعدادي از آن مواردي كه بايد انجام دهيم و بخشي از مواردي كه بهتر است انجام ندهيم. البته بايد به اين دو دسته سه شرط را بايد اضافه كنيم.

? آنچه بايد انجام دهيم

?) نوآوري سيستماتيك و هدفمند با تحليل فرصتها آغاز مي شود . اولين قدم تفكر، در مورد آن چيزي است كه آنرا منابع فرصتهاي نوآوري مي ناميم. اين منابع در محيطهاي مختلف داراي اهميت متفاوت مي باشند. براي مثال "جمعيت شناس " ارتباط چنداني با نوآوري فرآيندهاي صنعتي ندارد.


?( نوآوري هم مفهومي است و هم ادراكي دومين اصل اجباري در نوآوري همانا سركشي، سوال كردن و گوش كردن مي باشد. نوآوران موفق از هر دو نيم كره مغز خود خوب استفاده مي كنند. آنها به اقام، آمار ومردم نگاه مي كنند و تحليل مي نمايندكه "چه نوع نوآوري براي فرصتهاي موجود لازم است؟" . آنها سعي مي كنند تا انتظارات، ارزشها و نيازهاي مصرف كنندگان و استفاده كنندگان را درك كنند.


?) نوآوري اثر بخش بايد ساده و هدفمند باشد _ تنها بايد به يك كار پرداخت. البته ساده نيست، هر چيز ساده اي ابتدا با مشكل مواجه مي شود. بهترين نوآوري آن است كه مردم درباره اش بگويند: عالي است، چرا ما تا به حال به آن فكر نكرده بوديم. حتي نوآوري كه يك بازار و مورد استفاده جديد ايجاد مي نمايد نيز بايد به سوي كاربردي طراحي شده، صريح و مشخص سوق داده شود.


?) نوآوري هاي اثر بخش كوچك مي باشند و بزرگ نيستند. آنها در يك جهت مشخص خواهند بود. ايده هاي بزرگ با برنامه ايجاد انقلاب و تحول در يك صنعت، احتمال موفقيت بسيار پائيني دارند.


?) آخرين مورد در اين خصوص، هدف نوآوري در جهت رهبري است نوآوري نبايد الزاماً به خاطر تبديل شدن به يك فعاليت بزرگ باشد. چون هيچكس قادر به پيش بيني اين مسأله نيست. اگر نوآوري از ابتدا در جهت رهبري نباشد، غير متحمل است كه به اندازه كافي قادر به موجوديت بخشيدن به خود باشد.


?
آنچه نبايد انجام دهيم

?( نبايد سعي كنيم كه باهوش باشيم. نوآوري ها توسط افراد عادي و معمولي صورت مي گيرد و تنها احمق ها نمي توانند نوآوري داشته باشند .


?) نبايد به فعاليتهاي متنوع وپراكنده پرداخت. فعاليتها بايد كانون مند باشند.

?) در آخر اينكه، نبايد سعي كنيم تا براي آينده نوآوري نمائيم. بايد براي زمان حال نوآوري كرد. نوآوري مي تواند پيامد هاي بلند مدتي داشته باشد و شايد تا ?? سال آينده به بلوغ خود نرسد. در ابتداي ده? ?? كسي تصور نمي نمود كه رايانه ها تا اين اندازه بر چگونگي و روش انجام كارها تأثير داشته باشد.


?
سه شرط


متأسفانه غالباً مشاهده شده كه به اين سه شرط آشكار هيچگونه توجهي نمي شود:

?)نوآوري كار است. به دانش نياز دارد.نوآوران معمولاً از ديگر افراد با استعدادتر مي باشند و درچند زمينه فعاليت مي كنند.
?)براي موفقيت بايد بر قدرت و توانايي خود تكيه كنند و به فرصتها در طيفي وسيعتر بنگرند. سپس از خود سؤال كند كه كدام يك مناسب من است.

?(در آخر اينكه نوآوري تأثير است بر اقتصاد و جامعه، تغييري است در رفتار مصرف كنندگان، معلمين و كشاورزان و يا كل مردم. و يا اينكه تغييري است در يك فرآيند، در چگونگي كار كردن و توليد يا محصول كارآفريني، بايد نزديك به بازار، متمركز بر بازار ودر جهت بازارگرايي باشد

 
     
     
 
   منبع:   مجله الکترونيکي ويستا
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٢/٠٣/٠١ تعداد بازدیـد : ١٣٧٢ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
بهداشت و سلامت    
تجارت و اقتصاد    
فرهنگ و هنر    
فناوری اطلاعات    
مدیریت شهری    
معلومات عمومی    
ورزش و سرگرمی    
 
 
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۱۵۳,۵۴۲ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو مجلات
آرشیـو مدیریت شهری
آرشیـو مجله فناوری
آرشیو مجله بهداشت
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان