سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰   |   Tue June 22, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
         صفحه اصلی   |
     پربازدیدترین ها
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 37
مجله بهداشت و سلامت - سال ششم- شماره 36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 2
ورزش و سرگرمی - سال هفتم- شماره36
معلومات عمومي - سال هفتم - شماره 2
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 39
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 1
معلومات عمومی - سال هفتم- شماره 1
مجله فناوری اطلاعات - سال هفتم- شماره 32
مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 3
     مدیریت شهری
مديريت شهري -  شماره 11
مدیریت شهری -  شماره 10
مديريت شهري -  شماره 9
مدیریت شهری -  شماره 8
مديريت شهري -  شماره 7
مدیریت شهری -  شماره 6
مدیریت شهری -  شماره 5
مدیریت شهری -  سال هشتم-شماره 4
مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 3
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 2
  بیشتر ...
     فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات -  شماره 34
فناوري اطلاعات -  شماره 33
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 32
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 31
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 30
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 29
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 28
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 27
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 26
مجله فناوری اطلاعات -  سال چهارم- شماره 25
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠۵/٠٣ تعداد بازدیـد : ٩۴٢ نسخه چاپی
 
 بهداشت و سلامت
 شماره ۴۶
 
 
 
بهداشت و سلامت

 

حفظ محيط زيست با مديريت زباله در منزل

زباله اصطلاحاً به فضولات جامد، نيمه جامد يا مايعي گفته ميشود كه ظاهراً به درد نخور بوده و دور ريخته ميشود. زباله خانگي شايد مهمترين بخش زباله محسوب شوند كه در صورت تفكيك و مديريت صحيح بتوانند بخشي از سرمايههاي ملي را باز گرداند.

امروز به دليل افزايش جمعيت، زبالههاي شهرها نيز افزايش يافته است. از آن گذشته رواج فرهنگ مصرف سبب شده است در شهرهاي بزرگي چون تهران هر فرد روزانه ٩٠٠ گرم زباله توليد كند. زبالههاي خانگي عبارتند از پسماندههاي مواد خوراكي، كاغذ، شيشه، فلزات، پلاستيك، پارچه و ... .

بخش بزرگي از زبالههاي خانگي را پسماندههاي گياهي و حيواني مثل پسمانده سبزيها، پوست و ضايعات ميوه و استخوان و ضايعات گوشت و مرغ و ماهي تشكيل ميدهند كه زباله تر به حساب ميآيد. كاغذ و مقوا اعم از روزنامه، كتاب، دفتر و كاغذ بستهبندي نيز بخش بزرگ ديگري از زباله را تشكيل ميدهد.

انواع پلاستيك، ظروف يك بار مصرف، اسباببازي و قوطيهاي فلزي و شيشهاي نيز بخشي از زبالههاي منازل است.

* همه چيز دور ريختني نيست

بايد توجه داشت تمام موادي كه از نظر ما به درد بخور نيستند، دور ريختني نيست. اگر به هزينههاي جمعآوري و دفن زباله نگاهي بيندازيم، متوجه ميشويم كه با كمي دقت ميتوان از استهلاك چه سرمايه قابل توجهي جلوگيري كرد.

هزينه جمعآوري و دفن هر تن زباله ٣۵ هزار ريال است. براي توليد هر تن كاغذ بايد ١۵ اصله درخت تنومند قطع شود و براي توليد هر تن آلومينيوم ۴ تن سنگ معدن و ٧ تن زغال سنگ و قير لازم است. براي توليد شيشه بايد مقدار زيادي شن و ماسه از زمين استخراج شود. عمل حفاري و استخراج منظره زشتي به محل معدن ميدهد و علاوه بر آن مقدار زيادي سوخت و آب مصرف ميشود.

از قرار دادن لامپهاي سوخته در محلي كه قابل شكستن است، خودداري كنيد. مواد موجود در آنها به شدت آلاينده است.

هر تن زباله حدود ۴٠٠ متر مكعب گاز گلخانهاي دي اكسيد كربن متصاعد ميكند و از هر تن زباله ۴٠٠ تا ۶٠٠ ليتر شيرابه خارج ميشود كه ميتواند تأثير خطرناكي روي آب و خاك داشته باشد و محلهاي دفن زباله هر روز گسترش بيشتري پيدا ميكنند. اگر توليد زباله به همين ترتيب ادامه داشته باشد، مدت زيادي طول نخواهد كشيد كه تمام اراضي اطراف شهرها پر از زباله شده و محلي براي دفن زباله باقي نخواهد ماند.

* پلاستيك غير قابل تجزيه

بازگشت به طبيعت در مورد بسياري از مواد موجود در زباله به طول ميانجامد و اين مواد سالها موجب آلودگي و آسيب به محيط زيست ميشوند. شيشه و قوطيهاي فلزي و به ويژه آلومينيومي صدها سال روي زمين باقي ميمانند. كيسهها و ظروف پلاستيكي كه يك روز به دليل سبكي و دوام آنها ساخته شدند، امروز عامل بزرگترين مشكلات زيست محيطي هستند. پلاستيك غير قابل تجزيه است و كيسههاي نايلوني به طور متوسط ۵٠٠ سال در محيط باقي ميمانند. كيسههاي پلاستيكي همراه باد همه جا پخش ميشوند و بيشتر آنها سر از دريا در آورده با بلعيده شده به وسيله جانداران سبب مرگ آنها ميشوند. چنانچه پلاستيك و نايلون موجود در زباله سوزانده شود، اسيد كلريدريك ايجاد ميكند كه موجب آلودگي هوا و آسيب رساندن به انسان و ديگر موجودات ميشود.

از سوي ديگر، انباشته شدن زباله در محل و شهرها مكان خوبي براي رشد ميكروبها و توليد و تكثير حشرات و جانوران موذي نظير موش است؛ زيرا زباله ٣ عامل رشد و تكثير اين جانداران يعني مواد غذايي، رطوبت و پناهگاه را با خود دارد. طبق برآوردهاي علمي در هر گرم خاكروبه بين ۵٠ هزار تا ١٠ ميليون باكتري مختلف وجود دارد. مگس كه ناقل انواع اسهال، حصبه، وبا، سل و … است و موش كه تكثير آن بستگي به ميزان زباله دارد تيفوس و طاعون را اشاعه ميدهد، در اثر انباشتگي زباله سلامت محيط انساني را تهديد ميكنند.

بعضي از زبالههاي خانگي مثل انواع باكتري، لامپهاي مهتابي و جيوهاي و لوازم الكترونيكي به علت داشتن سرب، جيوه و كادميوم در تركيب خود خطرناك هستند.

همچنين تعويض خانگي روغن موتور خودرو و جاري كردن آن در فاضلاب شهري به دليل وجود مواد سمي موجب آلودگي آبها ميشود. يك ليتر روغن موتور ميتواند تا يك ميليون ليتر آب سالم را آلوده كند.

در حالي كه اين روغن موتور قابل بازيافت و استفاده مجدد است و ميتوان آن را به تعويض روغنيها تحويل داد تا آن را براي تصفيه مجدد تحويل پالايشگاه دهند.

* چگونه مديريت زبالههاي خانه را به عهده بگيريم؟

مصرف درست ميتواند تا حد زيادي هزينههاي خانواده و مصرف آب و انرژي را پايين بياورد و از توليد بيش از اندازه زباله جلوگيري كند.

براي مديريت زبالههاي منزل در درجه اول مواد قابل تجزيه مثل پسماندههاي آشپزخانه و مواد غذايي را از ساير مواد جدا كنيد. اين مواد به سرعت تجزيه شده به طبيعت باز ميگردد.

پسماندههاي گياهي نيز به كود كمپوست تبديل ميشود كه براي اصلاح خواص خاك و جبران مواد غذايي از دست رفته آن مفيد است و با اجراي دقيق اين طرح ميتوان روزانه ۵٣٠ هكتار خاك كشور را احيا كرد.

روزنامهها و كاغذهاي باطله و دفترچههاي تمام شده مشق نيز قابل بازيافت است كه بايد جداسازي شود. همچنين شيشههاي به درد نخور منزل علاوه بر قابليت مجدد تبديل به شيشه در صورت بازيافت، فضاي دفن زباله را اشغال نميكند. بنابراين شيشهها را در محل ديگري نگهداري كنيد و وقتي انباشته شد آن را به مأموران بازيافت يا خريداران دورهگرد بفروشيد.

ظروف و قوطيهاي فلزي آلومينيوم را دور نيندازيد. بازيافت آلومينيوم ميتواند ٩٠ درصد انرژي لازم براي ساخت آن را صرفهجويي كند. آلودگي مرحله توليد آن نيز ٩۵ درصد كمتر است. اين قوطيها را جدا نگهداريد و به فروشندههاي دورهگرد بفروشيد تا به قوطي، ظرف جديد، فويل و ظروف يكبار مصرف آلومينيومي تبديل شود.

براي كاهش خطرات ميكروبها و حشرات، در سطل زباله از كيسههاي پلاستيكي سالم جاي ميوه يا خريدهاي ديگر استفاده كنيد و هر شب در زمان مناسب زباله را به رفتگر تحويل دهيد. كيسههاي پلاستيكي، ضايعات پلاستيكي و لوازم پلاستيكي شكسته را جمعآوري كنيد و به خريداران دورهگرد تحويل دهيد. تا جايي كه ممكن است از لباسها و پارچهها استفاده كنيد. از پارچههاي پنبهاي براي گردگيري و استفاده در آشپزخانه ميتوان بهره گرفت.

لوازم برقي از انواع باتري بهتر است تا حد ممكن از اسباببازيها و لوازم باتريدار استفاده نكنيد. باتريها حاوي مواد سمي هستند و قرار گرفتن آن در دسترس بچهها كار درستي نيست.

كيسهها و ظروف پلاستيكي كه يك روز به دليل سبكي و دوام آنها ساخته شدند، امروز عامل بزرگترين مشكلات زيست محيطي هستند. پلاستيك غير قابل تجزيه است و كيسههاي نايلوني به طور متوسط ۵٠٠ سال در محيط باقي ميمانند.

از قرار دادن لامپهاي سوخته در محلي كه قابل شكستن است، خودداري كنيد. مواد موجود در آنها به شدت آلاينده است.

ظروف غذا را ابتدا كاملاً تخليه كنيد و سپس بشوييد. اين كار موجب ميشود رطوبت كمتري وارد زبالهها شود. خرده نان و پسمانده سفره را نيز ميتوانيد براي پرندهها بريزيد. سعي كنيد فقط مواد قابل تجزيه را در كيسه ريخته و تحويل رفتگر بدهيد.

هنگام خريد از بستهبنديهاي زياد از سوي فروشنده جلوگيري كنيد. خريد را به طور كلي انجام دهيد. مثلاً برنج را براي مصرف سالانه خريداري كنيد.

با اين روش كيسههاي كمتري براي بستهبندي استفاده ميشود. براي خريد نيز ميتوانيد از ساكهاي پارچهاي كه پارچههاي موجود در خانه ساختهايد، استفاده كنيد در صورت امكان شيريني و آجيل را در پاكتهاي كاغذي بخريد. از ظروف يك بار مصرف نيز كمتر استفاده كنيد.

اگر در حياط خانهتان باغچه داريد، ميتوانيد مقداري از زبالهها و پسماندههاي آشپزخانه مثل پوست تخم مرغ، استخوان، ضايعات سبزي و ميوه و ضايعات گوشتي و ديگر مواد قابل تجزيه را در گوشه باغچهتان به كمپوست تبديل كنيد.

 

مديريت پسماند و محيطزيست

مديريت پسماند پديدهاي است كه مديريت شهري يكي از سازمانهاي خود را به اين موضوع اختصاص داده است؛ چراكه پسماند و جمعآوري زبالههاي شهري موضوعي بسيار مهم و قابل تأمل است.

زبالههاي شهري از زمان شكلگيري شهرها با مديريت شهري عجين بوده است و مديريت شهري از زماني كه بلديه گذشته و شهرداريهاي مدرن شكل گرفته يكي از وظايف اصلي آن جمعآوري پسماندهاي شهري و نظافت شهرها بوده است.

شهرداري همدان بحث جمعآوري پسماندها و زبالههاي شهري را در معاونت خدمات شهري و سازمان مديريت پسماند پيگيري ميكند؛ چراكه مديريت شهري در كنار تمام حوزههاي كاري خود موضوع جمعآوري زبالهها را به عنوان مهمترين اولويتهاي كاري خود ميداند.

در عصر كنوني كه خانوار نقش مهمي در توليد زبالههاي شهري دارد، شهرداري همدان به دنبال الگوهاي جديد در فرهنگسازي جمعآوري زبالهها و بهرهگيري از ماشينآلات مدرن است.

در سالهاي اخير سازمان خدمات موتوري با خريداري و تجهيز ماشينآلات مدرن و استاندارد رفتورو و نظافت شهري به كمك خدمات شهري شتافته و توانسته است در ايجاد شهري تميز و در شأن براي شهروندان همداني به شهرداري همدان كمك كند.

مديريت پسماند موضوعي چندسويه است كه در يك بخش آن شهروندان قرار دارند كه به عنوان توليدكنندگان زباله و پسماند مطرح هستند و از سويي ديگر ساكنان شهر هستند كه بايد محيط زندگي سالم و عاري از هرگونه آلودگي براي آنها تأمين شود.

روي ديگر بحث پسماندها محيطزيست و شهرداري است كه مديريت شهري همدان با حمايتهاي قاطع شوراي اسلامي شهر دوره چهارم اثبات كرده كه ميتواند و ميخواهد در حوزه ايجاد شهري تميز با محيط زيستي سالم و سرزنده حركت كند و در اين راستا از هيچ كوششي دريغ نكرده است.

وجه ديگر بحث پسماندها، تأثيرات زبالهها در محيط زندگي است كه اگر پسماندها به درستي مديريت نشوند ميتوانند به پديدهاي خاص با مشكلات فراوان كه محيط پيرامون، خاك، آبهاي سطحي و زيرسطحي و كشت و كار و حتي انواع گونههاي گياهي و جانواري را تحتشعاع قرار دهند.

شهرداري همدان در راستاي جلوگيري از آلودگي محيط شهري و مشكلات ديگر زيستمحيطي به مدرن كردن تجهيزات، نصب دستگاههاي تفكيك زباله در محلات مختلف شهر اقدام كرده است و طي سالهاي گذشته تاكنون در خصوص فرهنگسازي تفكيك زباله به شهروندان تلاشهايي انجام داده است.

همگان آگاه هستند كه تفكيك زباله از مبدأ علاوه بر اينكه ميتواند به جمعآوري آسان، سريع و مناسب زبالهها كمك كند، به موضوع بازگشت سرمايهها و استفاده دوباره از زبالههاي خشك مانند شيشه، انواع فلزات، پلاستيك و كاغذ در چرخه توليد كمك شاياني كند.

بخشي از زبالههاي تر مانند بازمانده سبزيجات و ميوهجات خام نيز ميتواند در فرايندي به كود تبديل شده و در كشت و كارها مورد استفاده قرار گيرد.

شهرداري همدان در حوزه بهرهگيري از فناوري نيز با استفاده از سرمايهگذار خارجي و توجه به مقوله حفظ محيطزيست و از همه مهمتر با عنايت به اين نكته كه شهر همدان به عنوان نخستين آزمونه شهر سبز پايدار جهان اسلام انتخاب شده و در راستاي اهميت به سلامتي شهروندان خود اقدام به ايجاد سايت تبديل پسماندهاي شهر همدان به كود كرد. طبق اين اقدام مديريت شهري همدان كه با استقبال مسؤولان ديگر دستگاهها نيز مواجه شد در مرحله نخست ۶٠ درصد از پسماندهاي شهر همدان به كود كمپوست و سپس كود گرانوله تبديل خواهد شد كه بر اين اساس بخش قابل توجهي از زبالههاي شهر همدان ديگر دفن نخواهد شد بلكه طي فرايندي به كود كه مورد استفاده در مزارع و صنايع است تبديل شده و به چرخه سودآوري برميگردد. در واقع ميتوان گفت كه شهرداري همدان در يك برنامهريزي بلندمدت ميخواهد ٩٠ درصد از پسماندهاي شهري همدان را به كود تبديل كند كه هم به حفظ محيطزيست كمك شاياني شده و از سوي ديگر به درآمدي پايدار دست يافته است كه طلاي كثيف به منبعي مناسب و دائمي براي درآمدزايي شهرداري تبديل خواهد شد.

در عصر كنوني اگر ميخواهيم شهر همدان همچنان در چرخه شهرهاي سبز پايدار باقي بماند نيازمند ادامه و تكميل فرايند تبديل پسماندها است البته در اين راه به حمايت دستگاههاي ديگر و خصوصاً شهروندان همداني نياز اساسي است؛ چراكه شهروندان ميتوانند با تفكيك زباله از مبدأ كمك بسزايي به اين موضوع كنند.

 

انواع زبالههاي شهري و ضرورت تفكيك زباله از مبدأ

 با سرعت يافتن روند زندگي شهري و صنعتي، نوع و حجم زبالهها تغيير يافته و زبالههايي كه به راحتي و در مدت زمان اندك به طبيعت باز ميگردد، به پسماندهايي تبديل شده است كه زماني بس دراز زمين و منابع آن را در خطر ميافكند. امروز حجم قابل توجهي از زباله ها را مواد غير قابل بازگشت به طبيعت تشكيل مي دهد كه در صورت رهاسازي در طبيعت ممكن است تا صدها سال به همان شكل باقي بماند.

* انواع زبالههاي شهر

زباله تر به پسماند ميوهها، سبزيجات  و مواد غذايي اطلاق مي شود كه در ايران ٧٠ درصد زباله هاي شهري را شامل مي شود. اين زباله اگر در كيسه جداگانه اي جاي گيرد پس از بازيافت مي تواند در فرايند تبديل به كمپوست مورد استفاده قرار گرفته و تبديل به كود كشاورزي شود.

زباله خشك شامل كاغذ، پلاستيك، چوب، پارچه و فلزات است و در كشورهاي پيشرفته به عنوان طلاي سياه ناميده مي شود. در صورت جدا شدن از زباله  تر مي تواند دوباره وارد چرخه مصرف شده و مورد استفاده قرار گيرد. استفاده از محصولات بازيافتي ضمن صرفه قابل توجه اقتصادي كه به همراه دارد مانع از نابودي منابع طبيعي مي گردد. در اين زمينه مي توان به اثرات مثبت بازيافت كاغذ اشاره نمود. بر اساس مطالعه انجام گرفته براي توليد يك تن كاغذ به ١٧ اصله درخت و بيش از ٧ هزار بشكه آب نياز است كه در صورت امكان بازيافت از كاغذهاي مستعمل در كاربردهاي مناسب، ميزان خسارت به محيط زيست به طور قابل توجهي كاهش خواهد يافت.

* ضرورت تفكيك زباله از مبدأ

وجود زباله ها مي تواند منشأ آثار سودمند يا مخرب فراواني باشد. اگر زباله در محيط پراكنده شود بوي نامطبوع، بيماري، آلودگي آب، خاك و هوا را به همراه مي آورد و بالعكس اگر با روش هاي صحيح و علمي دفع يا بازيافت شود لقب طلاي سفيد خواهد يافت.

يكي از مهمترين مراحل بازيافت اين مواد تفكيك و جداسازي تركيبات داخل زباله در محل كار و منزل است. آنچه در خصوص فرهنگ جداسازي زباله بايد بياموزيم اين است كه زباله ها را به صورت تر و خشك در كيسه هاي جداگانه تفكيك كرده و تحويل شبكه هاي دفع و بازيافت دهيم.

با توجه به وضعيت شبكه فاضلاب در كشور بايد كيسه زباله هر خانواده عاري از هرگونه مايع باشد. زيرا وجود مايعات مي تواند سبب توليد شيرابه شده و علاوه بر اينكه عمليات بازيافت را دچار مشكل ميكند براي محيطزيست آلودگي به دنبال دارد.

لازم به توضيح است كه معمولاً شهرداريهاي هر شهر براي اجراي طرح تفكيك از مبدأ، ظروف تفكيك را به طور رايگان در اختيار شهروندان قرار مي دهند.

 

توصيههاي مركز كنترل ترافيك شهرداري همدان

١. در خيابانها به ويژه معابر پر ترافيك از توقف خودرو به صورت دوبله خودداري كنيد.

٢. پارك دوبله در خيابان علاوه بر تخلف رانندگي سبب افزايش ترافيك و ايجاد گره ترافيكي ميشود.

٣. در معابر اصلي شهر همدان دوربين ثبت تخلفات سرعت نصب شده است، لذا به تابلوهاي محدوديت سرعت توجه نماييد.

۴. تقاطعهاي بسياري در شهر مجهز به دوربينهاي نظارتي هوشمند بوده و همه تخلفات در مركز كنترل ترافيك شهرداري همدان رؤيت ميگردد.

۵. در صورت انجام تخلف در ميادين و تقاطعها اعمال جريمه توسط افسر پليس مستقر در مركز كنترل ترافيك شهرداري صورت ميگيرد.

۶. هنگام توقف در تقاطعهاي چراغدار جهت جلوگيري از تأخير براي ديگر رانندگان به تغيير چراغ توجه نماييد.

٧. عابران ميبايست براي حفظ سلامتي خود و رعايت حقوق رانندگان هنگام چراغ سبز براي خودرو از تقاطع عبور نكنند.

٨. عابران بايد هنگام عبور از خيابان يا ميا دين و تقاطعها از گذرگاه عابر پياده عبور نمايند.

٩. تغيير لاين به صورت ناگهاني حادثهآفرين است، لذا جهت استفاده از دور برگردانها به ويژه در معابر اصلي در فاصله مناسب اقدام به تغيير لاين نماييد.

 
     
     
 
   منبع:   هگمتانه
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠۵/٠٣ تعداد بازدیـد : ٩۴٢ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
بهداشت و سلامت    
تجارت و اقتصاد    
فرهنگ و هنر    
فناوری اطلاعات    
مدیریت شهری    
معلومات عمومی    
ورزش و سرگرمی    
 
 
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۱۵۳,۵۴۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو مجلات
آرشیـو مدیریت شهری
آرشیـو مجله فناوری
آرشیو مجله بهداشت
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان