سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷   |   Tue July 17, 2018  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
         صفحه اصلی   |
     پربازدیدترین ها
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 37
مجله بهداشت و سلامت - سال ششم- شماره 36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 2
ورزش و سرگرمی - سال هفتم- شماره36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 1
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 39
معلومات عمومی - سال هفتم- شماره 1
معلومات عمومي - سال هفتم - شماره 2
مجله فناوری اطلاعات - سال هفتم- شماره 32
مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 3
     مدیریت شهری
مديريت شهري -  شماره 9
مدیریت شهری -  شماره 8
مديريت شهري -  شماره 7
مدیریت شهری -  شماره 6
مدیریت شهری -  شماره 5
مدیریت شهری -  سال هشتم-شماره 4
مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 3
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 2
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 1
  بیشتر ...
     فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات -  شماره 34
فناوري اطلاعات -  شماره 33
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 32
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 31
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 30
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 29
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 28
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 27
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 26
مجله فناوری اطلاعات -  سال چهارم- شماره 25
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٨/٠١ تعداد بازدیـد : ۵٢١ نسخه چاپی
 
 مدیریت شهری
 شماره ٨
 
 
 
مدیریت شهری

 

حقوق و تکالیف شهروندان در محله

*ایجاد امنیت پایدار

*حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریها در محله

*ایجاد پایگاههای فرهنگی، ورزشی و هنری

*زیبایی و پاکیزگی محله

*حمل و نقل و ترافیک محله

*شهروند فعال

*امنیت جامعهمحور

*حفظ زیبایی محله

 

حقوق و تکالیف شهروندان در محله

برای تفکر در حوزه حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سؤال مطرح میشود که حقوق شهروندی چیست؟ چه کسانی میتوانند این حقوق را داشته باشند؟ و در کجا میتوان آن را جست و جو کرد؟ همانطور که میدانیم حقوق و تکالیف در برابر هم قرار میگیرند و هر کسی در قبال حقی که به او تعلق میگیرد موظف است و وظیفهای را باید انجام دهد و تکلیفی بر عهده او است. همچنین باید واژه شهروند توضیح داده شود و باید دانست یک شهروند در قبال حقوق شهروندی که به او تعلق میگیرد چه تکالیفی دارد؟

شهروند کیست و تفاوت شهروند با شهرنشین چیست؟ به اعتقاد کارشناسان امور اجتماعی و جامعه شناسان شهرنشینان زمانی که به حقوق یکدیگر و قوانین اجتماعی احترام میگذارند و به مسؤولیتهای خویش در قبال شهروندان دیگر و اجتماع عمل میکنند به شهروند ارتقا مییابند. مفهوم «شهروند» نه تنها در جامعه شهری بلکه در جامعه استانی و کشوری هم قابل تعریف است و همچنین با توجه به پیشرفتهای فناوری ارتباطات میتوان «شهروندی» را برای جامعه جهانی در نظر گرفت.

حقوق شهروندی را میتوان این گونه بیان کرد که مجموعهای است از تکالیف و مسؤولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی که در آن زندگی میکنند.

در این نوشتار سعی بر آن است که حقوق و تکالیف مردم (شهروندان) در محله بررسی شود. برای این منظور ابتدا محله را تعریف میکنیم. اگر بخواهیم تعریفی ساده از محله داشته باشیم میتوان گفت محله مجموعهای از خانههای مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص است.

به طور کلی حقوق مردم در محله را میتوان شامل موارد زیر دانست که در هر مورد به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت:

*ایجاد امنیت پایدار

بعد از خوراک و پوشاک و مسکن میتوان امنیت را از ضروریات زندگی عنوان کرد. امنیت مردم در محله را اینگونه میتوان توصیف کرد: تدارك سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونتآمیز و رفع دغدغههای ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان. یکی از اولین و مهمترین حقوق مردم (شهروندان) در محله (یا شهر یا منطقه مورد سکونت) وجود یک امنیت پایدار است به طوری که مردم بتوانند به راحتی در محله حضور یابند و به دنبال تأمین نیازهای معیشتی و فرهنگی و آموزشی و... خود و خانواده خود باشند و در سطح جامعه به منظور رفع احتیاجات مادی و معنوی آمد و شد کنند. همچنین امنیت مساکن و منازل به منظور احساس آرامش در زندگی عادی و خانوادگی شهروندان مد نظر است.

*حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریها در محله

بیشک زمانی که عده زیادی از مردم در یک ناحیه تجمع یافته و زندگی میکنند مبحث مهمی به نام سلامت مطرح میشود. یکی دیگر از حقوق شهروندان در محله انجام اعمالی است که سلامت مردم را تضمین میکنند. به عنوان مثال یکی از این موارد مهم که با سلامت شهروندان به طور مستقیم در ارتباط است نظافت و بهداشت محله است. جمع کردن زبالهها و انتقال آنها به خارج از فضای شهری و معدوم کردن آنها. هدایت فاضلابهای تولید شده در شهر به نقاط خارج از شهر (با ساخت و حفظ و نگهداری تجهیزات و زیرساختهایی که به این منظور در نظر گرفته میشود از جمله شبکههای زیرزمینی فاضلاب)، پاک کردن آب راهها از اشیا و زبالهها و پسماندهای احتمالی به منظور جلوگیری از جمع شدن و ماندن آب در جویها که اصلیترین مکان برای رشد و نمو حشرات و به ویژه مگس و پشه است. ضمن این که همه این موارد موجب میشود جمعیت حیوانات و حشرات موذی مثل موش و سوسک که بیماریزا و عوامل آلودگی هستند از سطح شهر پاک شود.

همچنین از دیگر حقوق شهروندان در حوزه بهداشت و سلامت میتوان به ایجاد درمانگاهها و مراکز بهداشتی اشاره کرد، دسترسی محلی به این اماکن برای درمان سریعتر و به خصوص در مواردی که فوریتهای پزشکی مطرح است و باید در کمترین زمان مصدومان و بیماران به نقاط درمانی انتقال یابند بسیار حائز اهمیت است.

جلوگیری از چاقی؛ چاقی موضوع مهمی است که امروزه اثبات شده رابطه مستقیمی با بیماریهایی همچون بیماریهای قلبی و انواع سرطان و بیماریهای غدد درون ریز و... دارد. با گسترش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی مردم و کم تحرکی و استفاده بیشتر از غذاهای چرب و سرخ کردنی و همین طور غذاهای آماده مشکل بزرگی در جوامع امروزی به وجود آمده که پیشگیری و ریشه کن کردن آن نیاز به فرهنگسازی دارد. یکی دیگر از حقوق شهروندان که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد ایجاد فضاهای عمومی جهت ورزش است همانند پارکها و فضاهای سبز؛ به طوری که در دسترسی محلی باشد و مردم در محله بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند. ایجاد فضاهای سبز و همچنین در دسترس عموم قرار دادن وسایل ورزشی از عواملی است که میتواند از شیوع چاقی در مردم جلوگیری کند.

*ایجاد پایگاههای فرهنگی، ورزشی و هنری

وجود فضاهایی به منظور فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی را میتوان از حقوق دیگر شهروندان در محله دانست. اوقات فراغت و همچنین فعالیتهای ضمن تحصیل و ضمن کار زمینهساز رشد و شکوفایی در نوجوانان و جوانان و همچنین پویایی در سایر افراد محله است. مساجد و سراهای محله و کتابخانه و باشگاههای ورزشی در رسیدن به هدف شهروند پویا و سالم لازم هستند. شهروندان و مردم محله نیازمند فضاهایی هستند تا بتوانند نیازهای معنوی خود را که آموزههای دینی و پرورشی است در آن محل تقویت کرده و استعدادهای خود را شناخته و در رشد و شکوفایی آن تلاش نمایند.

*زیبایی و پاکیزگی محله

یکی دیگر از حقوقی که به مردم یک محله تعلق میگیرد داشتن فضای سالم و پاکیزه و زیبا برای زندگی است. بدون شک زندگی در محله پاکیزه ضامن سلامتی اهل محله بوده و همچنین زیباسازی محله تأمین کننده آرامش روانی مردم در محله است.

*حمل و نقل و ترافیک محله

امروزه وسیله نقلیه جزئی جدا نشدنی از زندگی شهری است. از دیگر حقوقی که میتوان برای مردم محله در نظر گرفت معابر و فضاهای مورد نظر برای رفت و آمد است. به طوری که این جزء جدانشدنی تبدیل به یک معضل نشود و بتوان از آن به عنوان یک وسیله مطلوب برای زندگی بهتر استفاده کرد.

حال باید به این موضوع پرداخت که تکالیف و وظایف مردم در قبال خدماتی که تحت عنوان حقوق شهروندی به آنان خدمترسانی میشود چیست. تمامی مواردی که به عنوان حقوق مردم محلی در نظر گرفته و بررسی شد میتوان به عنوان تکلیف و وظیفه نیز به آن اشاره کرد.

*شهروند فعال

امروزه برای رعایت حقوق شهروندی نیاز به همکاری هر چه بیشتر خود شهروندان و مردم محله است. هر فرد باید بکوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال ارتقا یابد تا هم خود از حقوق شهروندی خود بیشتر مطلع شود و هم از حالت منفعل به حالت پویا تغییر دهد. مطمئناً تمامی طرحهایی که به منظور رفاه مردم محله در حال اجرا هستند با مشارکت خود مردم سرعت و پیشرفت چشمگیری داشته و موفقتر است.

*امنیت جامعهمحور

نقش مردم محله در حفظ امنیت انکار ناپذیر و مهم است. یکی از وظایفی که برای شهرنشینها مطرح است مشارکت در حفط امنیت محله است «امنیت جامعه محور» مسألهای است که امروزه جامعهشناسان تأکید زیادی بر آن دارند. با تکیه بر این موضوع که هر شهروند در ایجاد و حفظ امنیت در محله نقش بسزایی دارد میتوان این گونه عنوان کرد که بخش زیادی از امنیت محله را خود مردم میتوانند تأمین کرده و ارتقا بخشند. با همکاری بیشتر با نهادهای ذیربط و همچنین رعایت وظایف شهروندی امنیت محله روز به روز بیشتر خواهد شد.

*حفظ زیبایی محله

فقط ایجاد فضاهای مناسب و زیبا کافی نیست. این تنها یک قدم است و برای این که همیشه از این زیباییها و امکانات استفاده شود مردم محله موظف هستند در حفظ مبلمان شهری و زیباسازیهای ایجاد شده کوشا باشند. هر شهروند موظف است نسبت به امکانات عمومی که در اختیار محله قرار گرفته احساس مسؤولیت کند و نه تنها به آن آسیب نرساند و آن امکانات را تخریب نکند بلکه در گسترش هر چه بیشتر آن نیز تلاش کند. به عنوان مثال میتوان نقش زیادی در زیباسازی محوطه اطراف منزل و محل سکونت و یا محل کار خود داشته و همه زیباسازیهای شهری را وظیفه نهادهای دولتی نداند

 
     
     
 
   منبع:   هگمتانه
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٨/٠١ تعداد بازدیـد : ۵٢١ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
بهداشت و سلامت    
تجارت و اقتصاد    
فرهنگ و هنر    
فناوری اطلاعات    
مدیریت شهری    
معلومات عمومی    
ورزش و سرگرمی    
 
 
 
 
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢ کاربران آنلاین :
۹۱,۰۸۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو مجلات
آرشیـو مدیریت شهری
آرشیـو مجله فناوری
آرشیو مجله بهداشت
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان