پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹   |   Thu March 4, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
         صفحه اصلی   |
     پربازدیدترین ها
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 37
مجله بهداشت و سلامت - سال ششم- شماره 36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 2
ورزش و سرگرمی - سال هفتم- شماره36
معلومات عمومي - سال هفتم - شماره 2
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 39
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 1
معلومات عمومی - سال هفتم- شماره 1
مجله فناوری اطلاعات - سال هفتم- شماره 32
مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 3
     مدیریت شهری
مدیریت شهری -  شماره 11
مدیریت شهری -  شماره 10
مديريت شهري -  شماره 9
مدیریت شهری -  شماره 8
مديريت شهري -  شماره 7
مدیریت شهری -  شماره 6
مدیریت شهری -  شماره 5
مدیریت شهری -  سال هشتم-شماره 4
مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 3
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 2
  بیشتر ...
     فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات -  شماره 34
فناوري اطلاعات -  شماره 33
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 32
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 31
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 30
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 29
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 28
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 27
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 26
مجله فناوری اطلاعات -  سال چهارم- شماره 25
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٩/١٢ تعداد بازدیـد : ٩١۵ نسخه چاپی
 
 مدیریت شهری
 شماره ١١
 
 
 
مدیریت شهری

 

در این شماره می خوانید:

قانونی برای حفظ و نگهداری فضای سبز

حفظ وگسترش فضای سبز وظیفه همه شهروندان است

چه گیاهانی مناسب بالکن هستند

 

چه گیاهانی مناسب بالکن هستند

احساس خوب همراه بودن با طبیعت و احترام به محیط زیست و فضای سبز باعث شد قانونگذار فکری برای نجات این نعمت الهی کرده و در این رابطه قوانینی تصویب کند.

قانونگذار با تلاش فراوان بر آن شد که از ضمانت اجراهای کیفری برای حفظ فضاهای سبز شهری استفاده کند و مهمترین قانونی که بعد از انقلاب اسلامی در این خصوص تصویب شد، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، مصوب سال ١٣۵٩ است. این لایحه قانونی در حقیقت برای کسانی که درختان را قطع کنند و یا موجب از بین رفتن درختان و خشک شدن آنها به صورت عمدی شوند مجازات حبس تا سه سال و همینطور جزای نقدی درنظر گرفته است. در تبصره یک ماده ۶ این قانون نیز پیشبینی شده که اگر قطع درخت به نوعی باشد که زمین را از بین ببرد و از آن زمین برای خانهسازی استفاده شود تمام زمین به نفع شهرداری ضبط شود و به مصرف خدمات عمومی و محرومان برسد. در سال ١٣٧۵ هم قانون مجازات اسلامی در کتاب پنج خود که مربوط به تعزیرات است، تغییراتی در ارتباط با میزان مجازاتها در نظر گرفت. درباره این موضوع ماده ۶٨۶ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات به طور کلی با شفافیت کامل مشخص میکند که هر شخصی درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را با داشتن علم وآگاهی و عمد و برخلاف قانون مذکور قطع کند و یا موجبات از بین رفتن آن را فراهم کند به علاوه جبران خسارتهای وارده، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا ١٨ میلیون ریال محکوم خواهد شد. در حال حاضر این ماده قانونی در دسترس شهرداریها قرار دارد و به استناد این قانون میتوان تقاضای تعقیب متخلفان را به مراجع قضایی ارائه کرد.

 

حفظ وگسترش فضای سبز وظیفه همه شهروندان است

به منظورحفظ وگسترش فضای سبز و جلوگیری ازقطع بی رویه درختان، قطع هرنوع درخت ویا نابودکردن آن به هرطریق درمعابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص کارشناسان شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند درمحدوده وحریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.

بر اساس ماده ١ قانون لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها یکی از وظایف اصلی شهرداریها نگهداری و نظارت بر از فضای سبز عمومی و شهری است.

بر اساس قانون هرکس درختان موضوع ماده (١) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع ویا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارات وارده، حسب مورد به جزای نقدی و حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد همچنین کمیسیون ماده ٧، مرجعی است که درباره قطع یا جا به جایی درختانی که در پروژههای عمرانی «معارض» شناخته میشوند تصمیم گیری میکند و هیچ فرد و ارگانی حق ندارد به صورت سلیقهای در این خصوص اقدام کند.

 

 چه گیاهانی مناسب بالکن هستند

بالکن خانه، فضای خوبی است که با تزئین آن زیبایی و طراوت را به ساختمان تان بیاورید. برای سبز کردن بالکن میتوانید از باکسهای گل، گلدانهای آویزی، گیاهان رونده و گلدانهای زمینی استفاده کنید. با این حال، برای داشتن یک انتخاب درست، شناخت دوام گلها و طو ل زمان گلدهی آنها ضروری است. ‏

گیاهانی که در بالکنها استفاده میشوند باید مقاومت به گرما را داشته باشند چون نه فقط آفتاب بلکه گرمای خروجی از ساختمان، گرمای کولر و انعکاس نور خورشید فضای زیست آنها را گرم میکند. در بالکنهایی که رو به خیابان واقع شدهاند بایستی گیاهان مقاوم به گرد و غبار و آلودگی هوا انتخاب شوند.

همچنین پیچهای مقاوم و گیاهان رونده و همیشه سبز میتوانند سایبانی خوب برای ایجاد یک فضای خنک و باطراوت در بالکن شما باشند. بنابراین استفاده از آنها در بالکن را به شما توصیه میکنیم. گل کاغذی، نیلوفر، پیچک، عشقه، گل انارک، اقاقیا، پیچ امین الدوله گزینههای خوبی برای داشتن یک بالکن سبز هستند.

‏گیاهان گل دار با غنچههای رنگارنگ هم میتواند بالکن شما را چشم نوازتر کنند. یکی از گیاهان به شدت نور دوست، شمعدانی است که این روزها فصل گلدهی آنها هم رسیده و میتوانید گلدانهای شمعدانی را با آویز مخصوص از طنابی در بالکن تان آروادیدن کنید.‏

گل محبوبه شب هم همانطور که از نامش پیداست، در تمام شب تا سحر رایحهای دلپذیر در فضا پخش میکند. اما اطلسی و یاس رونده در طول روز باز هستند و عطر افشانی میکنند. تلفیق این دو باعث میشود که هم در شب و هم در روز ساختمانی معطر داشته باشید.‏

اگر در مکانهای آفتابی و گرم زندگی میکنید، بهتر است از گیاهان یکساله و دوسالهای مثل تاج خروس، تاج خروس برگی، بگونیای همیشه گل دار، داوودی، تاتوره، جعفری، شب بوی پاکوتاه، آفتاب پرست، رازک ژاپنی، گل کاغذی یک ساله (گل جاوید)، سیلن، خورشیدی، همیشه بهار، آهار، انواع شاه پسند و…. استفاده کنید.

اما در مکانهای نیمه سایه گیاهانی از قبیل گل حنا (امپیشن)، فلوکس، زنبق رشتی (همیرو کالیس)، پروانش (پریوش)، پیچ تلگرافی، بنفشه معطر رشد و نمو میکنند. مکانهای کاملا سایه هم مثل راهروها یا خانههایی که چندان نورگیرنیست، برای گیاهانی مانند پتوس، انواع فیلو دندرون، مارچوبه زینتی، برگ بیدی، مارانتا و… که آپارتمانی هستند، مناسبند.‏

اما در شمال کشور و مناطقی که رطوبت بالاست شمعدانی و بگونیا و فوکسیا بسیار خوب رشد میکنند. درست برعکس مناطقی مثل شهرهای بزرگ که رطوبت کم است و میتوان از گیاهانی که به گرما مقاوم هستند، مثل شمعدانیهای رنگهای صورتی، قرمز، بنفش و بگونیای همیشه گلدار استفاده کرد.

 
     
     
 
   منبع:   هگمتانه
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٩/١٢ تعداد بازدیـد : ٩١۵ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
بهداشت و سلامت    
تجارت و اقتصاد    
فرهنگ و هنر    
فناوری اطلاعات    
مدیریت شهری    
معلومات عمومی    
ورزش و سرگرمی    
 
 
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٠ کاربران آنلاین :
۱۴۴,۴۱۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو مجلات
آرشیـو مدیریت شهری
آرشیـو مجله فناوری
آرشیو مجله بهداشت
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان