تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۶/٠١ |
 مدیریت شهری
 شماره 9
 
 
   
مديريت شهري

 

شهر کوههاي برافراشته و باغهاي مهربان

 يکم ماه شهريور روزي است كه به دليل تقارن با سالروز ولادت بوعليسينا به نام او نامگذاري شده و از آنجا كه شيخالرئيس ابوعليسينا و همدان نام و نشانشان در هم تنيده است، يكم شهريور را به نام "روز همدان" نيز ميشناسند.

همدان شهري قديمي است؛ شهري که نامش اعتباري بيش از سه هزار سال را با خود همراه ميکند. همدان شهر کوههاي برافراشته و باغهاي مهربان است. شهر جويهاي هميشه جاري، شهر نفسهاي عميق، شهر آبيهاي بيکران آسماني. شهر من شهر زيباي من اين روزها زيباتر از هميشه در دامان الوند ميدرخشد.

و من نفس ميکشم در کالبدش و تمام جانم پر ميشود از لبخندهاي آبياش؛ آسمان شهر من، آسمان بيانتهاي همدان. باغهاي سبز و دل انگيزش پر ميکند نگاهم را. درختان کهن و ريشهدارش، برگهاي سبز بيادعايش، کوچه باغهاي مصفايش، مينشيند در ديدگانم و مرا لبريز ميکند از لبخندهاي بيپايان.

 * همدان مقصدي براي گردشگران تابستاني

همدان را از ايران باستان به لحاظ داشتن چشمههاي جوشان شهر هزار چشمه ميخواندند و اقليم و آب و هواي همدان از ديرباز بکر و منحصر به فرد بوده و شرايط و اقليم جغرافياي همدان و چشماندازهاي کوهستاني و طبيعت بکر و منحصر به فردش، در چهار فصل همه و همه از ويژ گيهاي بينظير اين شهر کوهستاني است.

وجود آثار تاريخي و فرهنگي با قدمت چند هزار ساله در همدان، همچون تپه هگمتانه، گنبد علويان، برج قربان، موزه تاريخ طبيعي، آرمگاه بوعلي سينا، آرامگاه باباطاهر، حمام قلعه، موزه مشاهير، کتيبههاي گنج نامه و بسياري ديگر از جاذبههاي طبيعي و باستاني و تاريخي منحصر به فرد همدان گواه بر جايگاه همدان در حوزه گردشگري کشور و دنيا است.

 *شناخت ايران باستان از همدان

تپه باستاني هگمتانه، واقع در مرکز شهر همدان پهناورترين تپه باستاني ايران است و آن را بازمانده سازههاي کاسي، مادي، هخامنشي و پس از آن ميدانند، مساحت اين تپه نزديک ?? هکتار است که با در نظر گرفتن بخشهايي که جزو محدوده تپه باستاني بوده و اينک ساختمانهاي مسکوني روي آن ساخته شده به بيش از ?? هکتار نيز ميرسد.

همدان از لحاظ مجتمعهاي تفريحي گردشگري نيز غني بوده که از آن جمله ميتوان به مجتمع تفريحي گردشگري تپه عباسآباد، دهکده گردشگري گنجنامه، تلهکابين، پيست اسکي تاريکدره و دشت ميشان، غار عليصدر، روستاهاي هدف گردشگري ورکانه، سيمين و ابرو و باغهاي عباسآباد که از مناطق طبيعي گردشگري همدان است، نام برد.

همدان با دارا بودن جذابيتهاي گردشگري يکي از قطبهاي گردشگري ايران به شمار ميرود و معرفي هرچه بهتر روز همدان ميتواند بر شناساندن هرچه بهتر اين ظرفيتها تأثيري بسزا داشته باشد. همچنين ثبت آثار باستاني ما در زمره آثار جهاني يکي ديگر از اقداماتي است که ميتواند شهر زيباي ما را به دنياي جوياي زيبايي در عصر حاضر معرفي کند.

 

 
     
  منبع:   هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مجله الکترونیک شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان