تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١١/٠١ |
 مدیریت شهری
 شماره 11
 
 
   
مديريت شهري

 

در اين شماره مي خوانيد:

قانوني براي حفظ و نگهداري فضاي سبز

حفظ وگسترش فضاي سبز وظيفه همه شهروندان است

چه گياهاني مناسب بالکن هستند

 

چه گياهاني مناسب بالکن هستند

احساس خوب همراه بودن با طبيعت و احترام به محيط زيست و فضاي سبز باعث شد قانونگذار فکري براي نجات اين نعمت الهي کرده و در اين رابطه قوانيني تصويب کند.

قانونگذار با تلاش فراوان بر آن شد که از ضمانت اجراهاي کيفري براي حفظ فضاهاي سبز شهري استفاده کند و مهمترين قانوني که بعد از انقلاب اسلامي در اين خصوص تصويب شد، لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها، مصوب سال ١٣۵٩ است. اين لايحه قانوني در حقيقت براي کساني که درختان را قطع کنند و يا موجب از بين رفتن درختان و خشک شدن آنها به صورت عمدي شوند مجازات حبس تا سه سال و همينطور جزاي نقدي درنظر گرفته است. در تبصره يک ماده ۶ اين قانون نيز پيشبيني شده که اگر قطع درخت به نوعي باشد که زمين را از بين ببرد و از آن زمين براي خانهسازي استفاده شود تمام زمين به نفع شهرداري ضبط شود و به مصرف خدمات عمومي و محرومان برسد. در سال ١٣٧۵ هم قانون مجازات اسلامي در کتاب پنج خود که مربوط به تعزيرات است، تغييراتي در ارتباط با ميزان مجازاتها در نظر گرفت. درباره اين موضوع ماده ۶٨۶ قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات به طور کلي با شفافيت کامل مشخص ميکند که هر شخصي درختان موضوع ماده يک قانون گسترش فضاي سبز را با داشتن علم وآگاهي و عمد و برخلاف قانون مذکور قطع کند و يا موجبات از بين رفتن آن را فراهم کند به علاوه جبران خسارتهاي وارده، به حبس تعزيري از ۶ ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون ريال تا ١٨ ميليون ريال محکوم خواهد شد. در حال حاضر اين ماده قانوني در دسترس شهرداريها قرار دارد و به استناد اين قانون ميتوان تقاضاي تعقيب متخلفان را به مراجع قضايي ارائه کرد.

 

حفظ وگسترش فضاي سبز وظيفه همه شهروندان است

به منظورحفظ وگسترش فضاي سبز و جلوگيري ازقطع بي رويه درختان، قطع هرنوع درخت ويا نابودکردن آن به هرطريق درمعابر، ميادين، بزرگراه ها، پارک ها، بوستانها، باغات و نيز محلهايي که به تشخيص کارشناسان شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند درمحدوده وحريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است.

بر اساس ماده ١ قانون لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها يکي از وظايف اصلي شهرداريها نگهداري و نظارت بر از فضاي سبز عمومي و شهري است.

بر اساس قانون هرکس درختان موضوع ماده (١) قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع ويا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارات وارده، حسب مورد به جزاي نقدي و حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد همچنين کميسيون ماده ٧، مرجعي است که درباره قطع يا جا به جايي درختاني که در پروژههاي عمراني «معارض» شناخته ميشوند تصميم گيري ميکند و هيچ فرد و ارگاني حق ندارد به صورت سليقهاي در اين خصوص اقدام کند.

 

 چه گياهاني مناسب بالکن هستند

بالکن خانه، فضاي خوبي است که با تزئين آن زيبايي و طراوت را به ساختمان تان بياوريد. براي سبز کردن بالکن ميتوانيد از باکسهاي گل، گلدانهاي آويزي، گياهان رونده و گلدانهاي زميني استفاده کنيد. با اين حال، براي داشتن يک انتخاب درست، شناخت دوام گلها و طو ل زمان گلدهي آنها ضروري است. ‏

گياهاني که در بالکنها استفاده ميشوند بايد مقاومت به گرما را داشته باشند چون نه فقط آفتاب بلکه گرماي خروجي از ساختمان، گرماي کولر و انعکاس نور خورشيد فضاي زيست آنها را گرم ميکند. در بالکنهايي که رو به خيابان واقع شدهاند بايستي گياهان مقاوم به گرد و غبار و آلودگي هوا انتخاب شوند.

همچنين پيچهاي مقاوم و گياهان رونده و هميشه سبز ميتوانند سايباني خوب براي ايجاد يک فضاي خنک و باطراوت در بالکن شما باشند. بنابراين استفاده از آنها در بالکن را به شما توصيه ميکنيم. گل کاغذي، نيلوفر، پيچک، عشقه، گل انارک، اقاقيا، پيچ امين الدوله گزينههاي خوبي براي داشتن يک بالکن سبز هستند.

‏گياهان گل دار با غنچههاي رنگارنگ هم ميتواند بالکن شما را چشم نوازتر کنند. يکي از گياهان به شدت نور دوست، شمعداني است که اين روزها فصل گلدهي آنها هم رسيده و ميتوانيد گلدانهاي شمعداني را با آويز مخصوص از طنابي در بالکن تان آرواديدن کنيد.‏

گل محبوبه شب هم همانطور که از نامش پيداست، در تمام شب تا سحر رايحهاي دلپذير در فضا پخش ميکند. اما اطلسي و ياس رونده در طول روز باز هستند و عطر افشاني ميکنند. تلفيق اين دو باعث ميشود که هم در شب و هم در روز ساختماني معطر داشته باشيد.‏

اگر در مکانهاي آفتابي و گرم زندگي ميکنيد، بهتر است از گياهان يکساله و دوسالهاي مثل تاج خروس، تاج خروس برگي، بگونياي هميشه گل دار، داوودي، تاتوره، جعفري، شب بوي پاکوتاه، آفتاب پرست، رازک ژاپني، گل کاغذي يک ساله (گل جاويد)، سيلن، خورشيدي، هميشه بهار، آهار، انواع شاه پسند و…. استفاده کنيد.

اما در مکانهاي نيمه سايه گياهاني از قبيل گل حنا (امپيشن)، فلوکس، زنبق رشتي (هميرو کاليس)، پروانش (پريوش)، پيچ تلگرافي، بنفشه معطر رشد و نمو ميکنند. مکانهاي کاملا سايه هم مثل راهروها يا خانههايي که چندان نورگيرنيست، براي گياهاني مانند پتوس، انواع فيلو دندرون، مارچوبه زينتي، برگ بيدي، مارانتا و… که آپارتماني هستند، مناسبند.‏

اما در شمال کشور و مناطقي که رطوبت بالاست شمعداني و بگونيا و فوکسيا بسيار خوب رشد ميکنند. درست برعکس مناطقي مثل شهرهاي بزرگ که رطوبت کم است و ميتوان از گياهاني که به گرما مقاوم هستند، مثل شمعدانيهاي رنگهاي صورتي، قرمز، بنفش و بگونياي هميشه گلدار استفاده کرد.

 

 
     
  منبع:   هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مجله الکترونیک شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان